Návrh na inovace systému odměňování zaměstnanců ve vybrané organizaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. První část práce vysvětluje základní pojmy a celkovou teorii odměňování zaměstnanců. V druhé části je společnost analyzována podle několika metod a je zde vytýčen současný stav. Třetí část obsahuje samostatný návrh změn v současném systému.
This bachelor thesis is focused on the system of rewardment of the employees in chosen company. The first part explains basic terms and whole theory of rewardment of employees. In the second part is chosen company analyzed by several basic analytic methods and defines current state of the matter. The third part of the thesis contains my own proposal for changes and innovations in current system.
Description
Citation
ŠKRABIŠ, V. Návrh na inovace systému odměňování zaměstnanců ve vybrané organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-27
Defence
Otázky oponenta: Z vašich výsledků (příloha č. 2) vyplývá, že 2/3 zaměstnanců není spokojena se současnými benefity za odvedenou práci (graf 18) a zároveň výrazně nejpozitivněji vnímají Prémie a bonusy (graf 17). Neocenili by pracovníci spíše zvýšení variabilní složky mzdy namísto poukázek na kosmetiku či na sport? - zodpovězeno Ing. Karas - Stavá se "náborový příspěvek" součástí hrubé mzdy? - částečně zodpovězeno Ing. Karas - Jaký je přínos pro zaměstnavatele z hlediska realizace tohoto návrhu? - zodpovězeno Ing. Luňáček - Školení o systému odměn - jsou na něj opravdu nulové náklady? - částečně zodpovězeno Ing. Bumberová - Navrhl jste nějakou zásádní inovaci mzdového systému? - částečně zodpovězeno doc. Bartoš - Proč dosahuje Index IN05 tak výborných výsledků? - nezodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO