Porovnání účinností řízení přesného přibližování letadla na přistání pomocí tradičních navigačních systémů s účinností navedení podle LADGPS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce pojednává o možnostech využití technologií a prostředků satelitní navigace v civilní letecké dopravě, se zaměřením na přesné přístrojové přiblížení dopravních letounů. V práci jsou popsány tradiční systémy pro navádění letounů v konečné fázi letu, jejich vlastnosti, principy činnosti, výhody i nevýhody. Stejně tak je popsána technologie satelitní navigace i její subsystémy, které přispívají ke zvýšení přesnosti a bezpečnosti těchto naváděcích prostředků. Analýzou vlastností a účinností všech zařízení bylo dosaženo závěru, kterým by se mohla naváděcí technologie v budoucnu ubírat.
This work deals with the possibilities of using technologies and means of satellite navigation in civil air transport, focusing on the precise instrument approach of transport aircraft. The work describes traditional systems for guiding aircraft in the final phase of flight, their characteristics, principles of operation, advantages and disadvantages. Similarly, satellite navigation technology and its subsystems are described, which contribute to improving the accuracy and safety of these guidance devices. By analysing the characteristics and efficiency of all devices, a conclusion has been reached that the guidance technology could take hold in the future.
Description
Citation
VÁLEK, D. Porovnání účinností řízení přesného přibližování letadla na přistání pomocí tradičních navigačních systémů s účinností navedení podle LADGPS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Profesionální pilot
Comittee
doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc. (předseda) Ing. Jiří Chlebek, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Karel Krška, CSc. (člen) JUDr. Jaromír Hammer (člen) Ing. Mgr. Pavel Imriš, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Jelínek (člen) Ing. Ondřej Beneš (člen) Ing. Jaroslav Jonák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své bakalářské práce formou PPT prezentace. Následně byly přečteny posudky práce a student částečně zodpověděl otázky od oponenta. Student poté reagoval na dílčí dotazy členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO