3D tiskárny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá obecným využitím 3D tiskáren v průmyslu, popisuje před-procesní a po-procesní operace a používané materiály. Druhá část je věnována především konstrukčnímu řešení a popsání jednotlivých principů 3D tiskových strojů, včetně jejich výhod, nevýhod a vhodnosti použití. Také jsou zmíněny některé vybrané, běžné tiskové technologie i s příklady jejich parametrů a používaných materiálů.
Bachelor's thesis is divided into two parts. The first part deals with the general use of 3D printers in the industry, describes the pre-processing and post-processing operations and used materials. The second part is concentrated on the construction solution and describes each principle of the 3D printing machines, including their advantages, disadvantages and applications. Also some selected common printing technologies are mentioned with examples of their parameters and used materials.
Description
Citation
GÖBEL, L. 3D tiskárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Pernikář, CSc. (místopředseda) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO