Vliv výpadku linky a použití alternativních tras na zajištění kvality služeb

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce bylo seznámit se s technologií rozlišovaných služeb DiffServ, problematikou výpadku linky a nalezení alternativní trasy v DiffServ doméně. V práci byly popsány v teoretické rovině vlastnosti rozlišovaných služeb, způsob jejich značení a zacházení v DiffServ doméně. Byl také objasněn pojem DiffServ doména, její struktura a stavový směrovací protokol OSPF, který je v současné době hojně používaný. Na základě získaných znalostí byl v simulačním prostředí Opnet Modeler vytvořen funkční model DiffServ domény, ve kterém byl simulován výpadek linky hlavní trasy a její následné obnovení. Provedené simulace byly následně podrobeny analýze.
Information about the differentiated services (DiffServ), the link failure problems and the alternate routes in a DiffServ domain finding are the aims of the master´s thesis to be given. Properties of the differentiated services, the usage of marking techniques in the DiffServ domain are described in the thesis. The concept of the DiffServ domain, its structure and mostly used today routing protocol OSPF are described too. The function model of the DiffServ domain has been created in the simulation environment called Opnet Modeleler on the basis of the obtained knowledge. The link failure and the following link recovery have been simulated in the model and the effects have been analyzed after that.
Description
Citation
ATANASČEV, P. Vliv výpadku linky a použití alternativních tras na zajištění kvality služeb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Lares, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karol Molnár, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen) Ing. Václav Pfeifer, Ph.D. (člen) Ing. Michal Skořepa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-10
Defence
Jakou jednotku má parametr jitter?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO