Popularizace vědy v České republice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá tématem popularizace vědy. Cílem práce je definovat subjekty zabývající se popularizací vědy a zjistit informovanost veřejnosti o daném tématu. První část práce je zaměřena na definici termínu popularizace vědy. V druhé části jsou popsány rozdíly v učení dospělých a dětí. Třetí část ukazuje subjekty popularizace vědy a následující kapitola, založená na dotazníku, popisuje povědomí obyvatel Brna a jeho okolí o možnostech popularizace vědy. Závěrečná kapitola se věnuje tvorbě popularizačně naučného programu zaměřeného na téma elektřina a magnetismus.
The Bachelor´s thesis deals with the theme of popularisation of science. The aim of this thesis is to determine the subjects dealing with popularisation of science and to discover the public awareness of the topic. The first part of the thesis focuses on the definition of the term popularisation of science. In the second part the difference between learning of an adult and a child is discussed. The third part shows the subjects of popularisation of science and the following chapter, which is based on a questionnaire, describes the specific knowledge of the inhabitants of Brno and its surroundings about the possibilities of popularisation of science. The final chapter is devoted to the creation of a popularising and educational program concerned with the topic of electricity and magnetism.
Description
Citation
HOLČAPKOVÁ, M. Popularizace vědy v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc. (předseda) PaedDr. Alena Baumgartnerová (místopředseda) Mgr. Petra Zmrzlá, Ph.D. (člen) PhDr. Milan Smutný, Ph.D. (člen) M. A. Kenneth Froehling (člen) Mgr. Ing. Eva Ellederová, Ph.D. (člen) Mgr. Radek Vogel, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student samostatně prezentoval svou bakalářskou práci dobrou angličtinou a pohotově zodpověděl všechny kladené otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO