Posouzení dostupnosti bydlení v Brně-městě a okolních obcích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce je zaměřená na posouzení dostupnosti bydlení v Brně – městě a okolních obcí. Teoretická část práce se zabývá členěním pozemků apod. Praktická část se zabývá posouzením dostupnosti bydlení včetně možnosti financování na modelovém příkladě. Modelová situace je zaměřena na rodinu s průměrnými příjmy v ČR s výhledem financování z dlouhodobého hlediska.
The diploma thesis is focused on the assessment of housing affordability in Brno - the city and surrounding municipalities. The theoretical part of the thesis deals with the division of land, etc. The practical part deals with the assessment of housing affordability, including the possibility of financing on a model example. The model situation is focused on a family with an average income in the Czech Republic with a view to long-term financing.
Description
Citation
REICHLOVÁ, N. Posouzení dostupnosti bydlení v Brně-městě a okolních obcích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M. (člen)
Date of acceptance
2023-06-19
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných členů komise: 1. prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., položila otázku: Lze ve městě Brně za cenu uvedenou ve Vaši diplomové práci zakoupit nemovitost? 2. Ing. Pavel Klika, Ph.D., položil otázku: Za jakou částku si může pořídit byt rodina se dvěmi dětmi? Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO