Paralelní spolupráce synchronního a asynchronního generátoru v izolované síti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Zaměřením této bakalářské práce je popis provozních vlastností asynchronního a synchronního generátoru v izolované síti. Dále je zde probraná problematika řízení a regulace izolovaných sítí, chování spotřebičů a zdrojů v této síti a jejich charakteristiky.
The main focus of this bachelor's thesis is the description of the properties of asynchronous and synchronous generator in an isolated network. There is explanation of control and regulation of isolated networks, the behavior of generators and burdens in the network.
Description
Citation
SEIML, J. Paralelní spolupráce synchronního a asynchronního generátoru v izolované síti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Kašpírek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Modlitba, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Student seznámil komisi se svojí závěrečnou prací na téma Paralelní spolupráce synchronního a asynchronního generátoru v izolované síti. Student nevypracoval praktickou část bakalářské práce. Student odpověděl na otázky oponenta a vedoucího práce. Ing. Topolánek položil doplňující otázku na závislost jalového výkonu spotřebičů na napětí a poukázal na některé nesrovnalosti v názvosloví a odborných pojmech. Ing. Kašpírek položil otázku na používaná napětí přenosových a distribučních sítí, na kterou student chybně odpověděl.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO