Podpora prodeje a reklama sportovního centra

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
V této bakalářské práci je zanalyzována společnost GladiatorsZone v Ivančicích, která je na trhu již od roku 2014. První kapitola je věnována vysvětlení elementárních prvků marketingu, které bude potřeba pochopit pro využití v následujících kapitolách. Druhá část je zaměřena na analýzu společnosti, zjištění marketingové situace podniku a průzkum spokojenosti zákazníků. Ve třetí části jsou spojeny všechny dosažené poznatky, na jejich základě jsou pak předloženy náměty a možnosti, které by mohly vést k vyšší návštěvnosti, větší spokojenosti zákazníků, a tím pak ke zlepšení postavení společnosti na trhu.
This bachelor thesis analyses the company Gladiator zone in Ivančice, which has been on the market since 2014. The first chapter is devoted to explaining the elemental elements of marketing that will need to be understood for use in the following chapters. The second part is focused on the analysis of the company, where the determination of the marketing situation of the company and a survey of customer satisfaction are carried out. The third part combines all the lessons learned on the basis of which ideas and possibilities are proposed to improve customer attendance and satisfaction and the market position of the company.
Description
Citation
NEUGEBAUER, K. Podpora prodeje a reklama sportovního centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno prof. Rejnuš: Můžete rozebrat podrobněji Vaše návrhy? zodpovězeno Ing. Luňáček: V ekonomických faktorech řešíte inflaci, znáte i jiný faktor, který může Vaše návrhy ovlivnit? zodpovězeno Ing. Ptáček: Má Váš návrh happy hours dopad na tržby? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO