Zdaňování dividend daňových nerezidentů České republiky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zdaňováním dividend vyplácených ze zdrojů na území České republiky daňovým nerezidentům – fyzickým osobám. Popisuje, analyzuje a systematizuje tuzemskou právní úpravu a mezinárodní smlouvy související se zaměřením práce. V praktické části je na modelových příkladech stanoven metodický postup výplaty podílů na zisku, případně záloh na ně, a jejich zdanění. Důraz je kladen na vymezení odlišností v závislosti na státě, jehož je vlastník dividendy rezidentem.
This bachelor thesis is concerned about taxation of dividends which are payed out from Czech Republic sources to tax non-residents – natural persons. Describes, analyzes and systematized domestic legislation and international agreements related to the focus of thesis. In the practical section the methodical procedure for the payment of profit shares, or advances on them, and their taxation, is determined on model cases. Emphasis is placed on the definition of differences depending on the state in which the owner of the income is tax resident.
Description
Citation
KRČMOVÁ, M. Zdaňování dividend daňových nerezidentů České republiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Martina Pivodová (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-20
Defence
JUDr. Kopřiva - Bylo by možné nahradit systém smluv něčím jiným? Co tomu brání? Proč se vyplácí dividendy průběžně a ne jednou za rok? Jak se dívá paragraf 6 na systém dvojího zdanění? - odpovězeno Ing. Ptáček - Platí tyto podmínky i v případě prioritních akcií? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO