Optimalizace daně z příjmů právnické osoby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca je zameraná na optimalizáciu zdanenia vybranej právnickej osoby. Uvádza teoretické poznatky o zdaňovaní právnických osôb vo vybraných štátoch: Česká republika, Slovenská republika, Maďarská republika, Rakúska republika a Spolková republika Nemecko, a praktické výpočty jednotlivých daňových povinností, založené na týchto poznatkoch, s cieľom odporučiť najvhodnejšiu alternatívu pre vybranú právnickú osobu k zníženiu jej daňovej povinnosti.
This bachelor´s thesis is focused on the tax optimization of the selected legal entity. It provides theoretical knowledge of corporate tax in selected countries: Czech Republic, Slovak Republic, Hungary, Austria and Germany, and practical calculations of individual tax liabilities based on this knowledge in order to recommend the best alternative for the selected legal entity to reduce its tax liability.
Description
Citation
GONOVÁ, L. Optimalizace daně z příjmů právnické osoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Hořický (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Otázky vedúceho: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno Doktor Ptáček: Jaké jsou výdaje spojené se založením a provozem matěrské společnosti v zahraničí?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO