Marketingový plán pro vybranou společnost

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vytvoření marketingového plánu pro Body Diamond fitness. V teoretické části bude marketing popisován ze soustavy poznatků a nezbytných informací pro sestavení marketingového plánu. Analytická část bude zaměřována na společnost a budou aplikovány poznatky na toto fitness centrum. Budou vymezeny silné a slabé stránky, zanalyzován současný stav. Závěrem bude navrhnuto řešení na zlepšení fungování a zvýšení návštěvnosti Body Diamond.
The aim of this bachelor thesis is to create a marketing plan for Body Diamond fitness. In the theoretical part, marketing will be described from a set of knowledge and the necessary information to compile a marketing plan. The analytical part will be focused on the company and the findings will be applied to this fitness center. We will identify strengths and weaknesses, analyze the current situation. Finally, solutions will be proposed to improve the performance and increase the number of Body Diamond traffic.
Description
Citation
VEČEŘOVÁ, A. Marketingový plán pro vybranou společnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) Ing. Rostislav Tesař (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
Otázky oponenta: odpovězeno doc. Meluzín: Jaký dopad bude mít cvičební vesta na zdraví cvičence? odpovězeno doc. Meluzín: Jak přesvědčite zákazníka o funkčnosti? odpovězeno Ing. Smolíková: Jak bude fungovat párová terapie od psychologa? odpovězeno Ing. Juřica: připomínky k návrhové části. Kdybyste měla vybrat jeden návrh, který by to byl? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO