Číslicové řízení obráběcích strojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce je zaměřena na číslicové řízení obráběcích strojů. Jsou zde stručně porovnány řídicí systémy tří největších výrobců: Siemens, Fanuc a Heidenhain. Zhodnoceny jsou především výhody pro uživatele a možnosti dílenského programování. Druhá část práce je zaměřena na výběr řídicího systému pro zvolený obráběcí stroj. Zde uplatňuji poznatky a závěry, ke kterým jsem došel při porovnání jednotlivých řídicích systémů. Ke zvolenému obráběcímu stroji jsem zvolil dvě alternativní možnosti řídicího systému, které vychází ze zadaných požadavků.
This thesis is focused on numerical control of machine tools. Control systems are shortly compared. There are three biggest manufacturers: Siemens, Fanuc and Heidenhain. Especially user benefits and opportunities of workshop programming are compared. The second part is focused on the choice of control system for the selected machine tool. I am applying the knowledge and the conclusions which I have reached in comparing different control systems. I chose two alternatives of the control system based from entered requests for the chosen machine tool.
Description
Citation
DLOUHÝ, R. Číslicové řízení obráběcích strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Ivan Vavřík, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (místopředseda) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Petr Koška, Ph.D. (člen) doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO