Filtrační struktury obsahující prvky fraktálního řádu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou kmitočtových filtrů s neceločíselným řádem. V první části této práce je přiblížení a základní rozdělení kmitočtových filtrů, na kterou navazuje část, která se zabývá problematikou neceločíselných kmitočtových filtrů a jejich možnou realizovatelností. V následující kapitole jsou stručně popsány aktivní prvky, které byly použity pro návrh kmitočtového filtru. Poslední kapitolou zajímající se o teoretickou část je kapitola metody návrhu kmitočtových filtrů, tato kapitola se zajímá a stručně popisuje metodu grafů signálových toků. Další částí této práce je praktická část, kde je popsán samotný návrh a následnými simulacemi kmitočtového filtru s neceločíselným řádem. Poslední část je věnována praktické realizaci a měření obvodu.
Bachelor work deals with fractal order frequency filters. The first part describes basic division frequency filters, the following part describes fractional order frequency filters and design of the circuit with fractal order. The following part contains active elements that are used for the design of the frequency filters. The last theoretical part shows design method for frequency filters, where signal flow graph is shown. Realisation, simulation and measurement are described in the practital parts.
Description
Citation
KUBÁT, P. Filtrační struktury obsahující prvky fraktálního řádu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Mekyska, Ph.D. (člen) Ing. David Grenar (člen) Ing. Martin Zukal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Jak by bylo možné měnit strmost modulové frekvenční charakteristiky fraktální pásmové propusti současně pod i nad charakteristickým (středním) kmitočtem? - student odpověděl Doplňující dotazy: jaké jste použil simulační modely? - odpověděl
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO