Návrh rozpočtu Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce na téma „Návrh rozpočtu Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně“ se zabývá analýzou sestavování rozpočtu na této fakultě. V teoretické části se práce zabývá rozborem současné právní regulace českého veřejného vysokého školství a v obecné rovině jeho financováním. V návaznosti na tento úsek pak praktická část podává pohled na sestavování rozpočtu na FaVU VUT, jakožto i financování uměleckých oborů na uměleckých i neuměleckých veřejných vysokých školách a zabývá se jejich komparací. V návaznosti na to pak tato práce podává návrhy na optimalizaci chodu fakulty a sestavování jejího rozpočtu v dalších letech.
The Bachelor Thesis on the topic "The Draft Budget of the Faculty of Fine Arts of Brno University of Technology" deals with the analysis of assembling the budget of this faculty. The theoretical part deals with the analysis of current legal regulation of the Czech public universities and their financing in general. Following this part, the practical part takes an insight into the assembling the budget for the Faculty of Fine Arts of Brno University of Technology, as well as the financing of artistic fields of study in artistic and non-artistic public universities and discusses their comparisons. Consequently, this work gives suggestions on the optimization of the faculty and its budgeting in next years.
Description
Citation
JIRKŮ, M. Návrh rozpočtu Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
otázky oponenta: zodpovězeno další otázky: doc. Lajtkepová: srovnání mezd na FAVU a jiných VŠ - nešlo využít mzdové předpisy jednotlivých VŠ pro porovnání, VUT tarify - zodpovězeno doc. Šimberová: náklady energie byly sníženy, jaká byla příčina - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO