Bioplynové stanice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bioplynových stanic. V práci jsou popsány vstupní suroviny vhodné pro anaerobní fermentaci, popis procesu fermentace a jsou zde zmíněny základní prvky bioplynové stanice. V další části práce byla popsána vybraná stávající bioplynová stanice a byla zpracována její energetická a ekonomická bilance. V jednoduchosti byla vypočtena návratnost investice a její ekonomický přínos pro zemědělský podnik.
This thesis deals with biogas plants. In thesis are described suitable inlet feedstock for anaerobic fermentation, described proces of fermentation and there are mentioned basic elements of biogas plant. In next part of thesis was described concrete biogas plant and there were worked out energy and economic balance. In simplicity there were calculated return of investment and economic benefits for farm.
Description
Citation
HUDEČKOVÁ, E. Bioplynové stanice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Martinec, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO