Vzduchotechnika ve sportovním objektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vzduchotechnikou sportovního objektu. Objekt se nachází ve Znojmě. Cílem práce bylo navrhnout tři vzduchotechnická zařízení pro bowling, tělocvičnu a hygienická zařízení. Jedná se o klimatizaci a nucené větrání. V úvodní části teorie je zaměřeno především na vybrané objekty sportovních zařízení a mikroklima sportovních center. Dále je v teoretické části vysvětlena problematika teplovzdušného vytápění hal, sálavé vytápění a nakonec klimatizace a její využití. Po části teoretické navazuje část výpočtová, která řeší návrh zařízení pro jednotlivé místnosti.
The bachelor thesis deals with air conditioning sport object. The building is located in Znojmo. The aim was to design three air conditioning equipment for bowling, gym and sanitation. This is the air conditioning and mechanical ventilation. In the first part of the theory is mainly focused on selected objects sports facilities and sports centers microclimate. The theoretical part explain the issue halls air heating, radiant heating and air conditioning, and finally its use. After the theoretical part of the calculation follows that addresses the design of the equipment for each room.
Description
Citation
SEDLAŘÍK, J. Vzduchotechnika ve sportovním objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO