Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů. Hlavním cílem je předložit návrhy pro optimalizaci mzdových a osobních nákladů vybraného zaměstnavatele. Dalším cílem je najít možná řešení problému zaměstnavatele týkajícího se nedostatečného počtu zaměstnanců. Na základě znalostí získaných v teoretické a analytické části jsou poté předloženy návrhy k vyřešení těchto problémů.
This bachelor’s thesis deals with employment relations problematics. The main aim is to provide proposals for optimalization of wage and personal expenses of selected employer. Secondary aim is to find possible solutions regarding employer’s issue of insufficient number of employees. Using knowledge gained from theoretical and analytical parts, suggestions on how to resolve these issues are then presented.
Description
Citation
OPLETALOVÁ, M. Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (předseda) Mgr. Helena Musilová (místopředseda) Ing. Martina Pivodová (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-23
Defence
otázky oponenta - zodpovězeno Ing. Kruntorádová - V prezentaci jste uvedla, že konkurenční firmy nabízejí vyšší mzdy. V jaké části bakalářské práce se uvedené nachází? - zodpovězeno Ing. Bartošek - Jakým způsobem jste ověřovala spokojenost zaměstnanců se současnými benefity? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO