Podnikatelský záměr rozvoje firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem rozvoje firmy, jejímž oborem činnosti je především zateplování střech pomocí foukané izolace, minerální izolací, izolací polystyrénem, montáž sádrokartonů a kazetových podhledů. Teoretická část obsahuje pojmy, které tvoří strukturu podnikatelského plánu. Praktická část obsahuje analýzu současného stavu firmy. Na základě předchozí analýzy jsou v závěrečné části bakalářské práce navržena opatření na rozšíření nabízených služeb.
This bachelor's thesis is concerned with a business plan for developing a company that specialises in roof insulation using blown-in insulation, mineral wool, extruded polystyrene, plasterboard and coffered ceiling insulation techniques. The theoretical part defines terminology used for describing the structure of the business plan. The practical part serves to analyse the accounting firm's current state. The last part is based on that analysis and contains suggested measures for developing the company further.
Description
Citation
MACHALA, J. Podnikatelský záměr rozvoje firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. (místopředseda) Ing. Marie Jakubcová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Budík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-20
Defence
Otázka oponenta: odpovězeno doc. Blahutková: Bylo by možné do této firmy zakomponovat nářadí, které by bylo možné využít při výstavbě sportovních zařízení? - odpovězeno Ing. Jakubcová: Jaký je rozdíl mezi výdaji a náklady, co je to investice? Jakou metriku jste využil pro vyhodnocení návratnosti investice? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO