Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vnitropodnikovými směrnicemi české obchodní korporace. První část obsahuje teoretická východiska pro vnitropodnikové směrnice, pro zaměstnance a pro odměňování zaměstnanců. Ve druhé části bakalářské práce je představena a analyzována společnost Sezako Prostějov s. r. o. a současné směrnice této společnosti. Třetí část je zaměřena na vytvoření kompletního mzdového řádu pro společnost Sezako Prostějov s. r. o.
This bachelor thesis deals with internal accounting directives of the Czech business company. First part includes theoretical basis for accounting directives, employees and remuneration of employees. In the second part of the bachelor thesis is introduced and analyzed the company Sezako Prostějov s. r. o. and it’s current directives. Third part is focused on creating an entire wage order for the company Sezako Prostějov s. r. o.
Description
Citation
VYMAZALOVÁ, T. Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (předseda) Ing. Filip Šimeček (místopředseda) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-23
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. Ing. Fojtů - Na straně 51 Vaší práce uvádíte, že společnost primárně vyplácí mzdu v hotovosti. Víte, proč tomu tak je? - odpovězeno doc. Žižlavský - Poskytuje firma svým zaměstnancům benefity? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO