Návrh změn konceptu motivačního programu pro zaměstnance ve vybrané organizaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
V bakalářské práci se autorka zaměřuje na motivační program vybrané organizace. Specifikuje jednotlivé pojmy, co je to motivace, motivační program a jednotlivé složky odměňování zaměstnanců. Prostřednictvím metod pozorování a dotazování jsou získána potřebná data pro analýzu spokojenosti zaměstnanců s motivačním programem podniku. Z provedené obsahové analýzy vyplynuly zřetelné nedostatky, jež obsahuje stávající motivační program společnosti. Konkrétní návrhové změny obsahují zavedení pohyblivé složky mzdy, teambuildingových aktivit, příspěvků na penzijní připojištění a nehmotné složky odměňování zaměstnanců.
In this thesis, the author deals with the motivational system of the selected organization. It specifies individual terms, which is motivation, motivational system, and individual components of employee remuneration. Through observation and questioning, the necessary data for a content analysis of employee satisfaction with the organization’s incentive program is obtained. Proposals for improving the employee motivational program are drawn up from the content analysis. Specific draft changes include the introduction of a variable wage component, team building activities, contributions to pension insurance and an intangible component of employee compensation.
Description
Citation
TŮMOVÁ, A. Návrh změn konceptu motivačního programu pro zaměstnance ve vybrané organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-22
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno. Otázky oponenta - zodpovězeno. Ing. Jana Hornungová, Ph.D. - V čem tkví nejzásadnější problémy společnosti? Zodpovězeno. prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA - Vidím rozpor mezi teambuildingem a degustací vín. Prosím vysvětlete. Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO