Simulace jevu utvrzování svazku rtg záření

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V úvodu této práce je popsána fyzikální podstata vzniku RTG záření a jeho následné interakce s hmotou. Dále jsou popsány vlivy filtrů na spektrum RTG záření. Je popsán lineární koeficient útlumu a další související veličin. V závěru je popsán simulátor.
At the beginning of this work the physics related background and it’s interaction with matter is described, followed by explanation of filters influence on X-ray spectrum. Linear attenuation coefficient is described and so are other related physical quantities. In the end the description of a simulator is presented.
Description
Citation
MILEK, J. Simulace jevu utvrzování svazku rtg záření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci. Student odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO