Simulátory laboratorních modelů kuličky a kmeny v prostředí Control Web

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vytvoření programů schopných simulovat a vizualizovat dění na laboratorních modelech třídičky kmenů a dávkování kuliček, na kterých probíhá výuka programovatelných automatů. V první části práce se zabývám programem Control Web. V další části popíši oba modely, jak jejich fyzické zapojení se schématy, tak i požadavky na funkce modelů. V následující části se zabývám popisem tvorby a fungování mnou vytvořených programů. V poslední části se zabývám propojením programů s PLC pomocí sběrnice MODBUS.
The aim of this bachelor’s thesis are creation of two program, able to simulate and visualize actions on laboratory models sorter logs and dosing balls. These models are used to learning PLC programing. In first part is deal with program Control Web. The next part describes both of models, their schema and functions. The following part describe creation and work of program, which I made. The last part of this work is deal with connection both programs with PLC by using MODBUS.
Description
Citation
CHALUPA, P. Simulátory laboratorních modelů kuličky a kmeny v prostředí Control Web [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
Prof. Ing. Roman Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
Student neobhájil bakalářskou práci, protože nebyly splněny všechny body zadání.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO