Historický přehled a současné trendy totálních endoprotéz kyčelních kloubů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na historický vývoj endoprotézy kyčelního kloubu, používané endoprotézy v součastné praxi, přehled materiálů a rozbor zatížení v umělé kloubní jamce. Výpočet kloubní jamky bude modelován jako 3D úloha v konečno-prvkovém výpočetním systému ANSYS. Výstupem výpočtu jsou deformačně-napěťová zobrazení na sestavení kloubní jamky.
The bachelor thesis is focused on the historical development of total hip replacement, prothesis used in current surgical practice, materials review, and artificial acetabulum load analysis. FEM system ANSYS will be use to analyze three-dimensional model. The result of ANSYS simulation is strain-stress displayed to compile the acetabulum.
Description
Citation
BUKOVSKÝ, P. Historický přehled a současné trendy totálních endoprotéz kyčelních kloubů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
Ing. Jaroslav Kovařík (předseda) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Diplomant prezentoval komisi obsah své bakalářské práce a následně odpověděl na všechny otázky položené oponentem a členy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO