Možnosti akumulace elektrické energie ze solárních systémů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou přebytečné energie ze solárních systémů. Cílem je navrhnout takový solární systém, který by měl být soběstačný bez využití el. energie ze sítě. V úvodu bakalářské práce jsou uvedeny základní informace o funkčnosti solárních panelů a nejvhodnějším prostředím pro jejich umístění. V analytické části jsou uvedeny obecné informace o jednotlivých typech akumulace a jejich výhody a nevýhody při použití. V praktické části je popsaný a vypočítaný návrh solárního systému pro určenou nemovitost.
This thesis aims to find solution that deals with excess energy produced by solar systems. Main point in this Bachelor's thesis is to solve off-grid solar power system that is completely self-sufficient. Introduction examines how solar panels works and the best weather conditions of operating. Analytics part of this thesis focuses on basic information about types of power accumulation with their advantages and disadvantages. Practical part proposes system used and also mathematical solution of solar system.
Description
Citation
ŘEHÁK, P. Možnosti akumulace elektrické energie ze solárních systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a životní prostředí
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) Ing. Hugo Šen (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO