Theremin

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou konstrukce hudebního nástroje theremin. V teoretické části této práce jsou popsány jednotlivé typy oscilátorů a jejich možné využití při konstrukci tohoto hudebního nástroje. Praktická část práce se zabývá konkrétním návrhem, simulací a konstrukcí obvodu ovládání výšky tónu, obvodu ovládání hlasitosti, směšovače, předzesilovače a stabilizátoru napájení. Princip funkce zařízení je založen na principu směšování dvou VF signálů produkovaných oscilátory v Colpittsově zapojení.
This bachelor thesis focuses on the construction of the musical instrument theremin. Theoretical section of this thesis describes various types of oscillator and its potential use in construction of the musical instrument. Practical section of this thesis deals with specific circuit design, its simulation and construction of pitch control circuit, volume control circuit, mixer, preamplifier and supply voltage regulator. Principle of operation is based on mixing two high frequency signals produced by Colpitts oscillators.
Description
Citation
MUSIL, P. Theremin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Pavelka (člen) Ing. Martin Plšek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Mašek, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Vlček (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
OT: Signál výstupní je vždy harmonický? (v ideálním případě) - čistý sinus nezní nejpříjemnějí, takže je lepší s drobným zkreslením, které je v práci zavedeno. OT: Uvedl jste předzesilovač třídy A/B, co to je? - združuje výhody třídy A a B, student nakreslil schéma, dále i blíže dovysvětlil slovně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO