Mobilní ovládač PC (Mobil jako vzdálené ovládání)

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem aplikace pro vzdálené ovládání počítače chytrými mobilními telefony se systémem Android. Jsou v ní popsány teoretické znalosti, návrh a implementace aplikace vzdáleného ovládání a dále je zde uveden popis vývoje serveru na straně PC zajišťující funkci aplikace spolupracující s mobilní částí. Nedílnou částí bakalářské práce je rovněž popis, jak byla aplikace testována, resp. co z testování vyplynulo. V závěrečné části jsou uvedeny další možnosti budoucího vývoje aplikace.
This bachelor thesis deals with development of an application for remote control of PC designed for smart mobile phones with Android system. In this thesis theoretical knowledge related to this topic is described as well as design and implementation of this application. For functionality of the application there is also described the development of a server on PC side, which cooperates with mobile application. Part of this thesis is also dedicated to testing of the application and conclusion of this activity. In the final part potentional future development of the application is drafted.
Description
Citation
MAŇÁK, L. Mobilní ovládač PC (Mobil jako vzdálené ovládání) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. Karel Masařík, Ph.D. (člen) Ing. Petr Motlíček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Podľa čoho došiel k záveru, že namerané časy pri testovaní aplikácie sú v rozmedzí prijatelnom pre prevádzanie zadaných úloh?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO