Nové možnosti využití druhotných surovin pro obnovu tělesa železničního spodku

but.committeeIng. Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA - předseda, Ing. Radek Černý - místopředseda, Ing. Lenka Mészárosová, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c. - člen, doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D. - člen, doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. - člen, doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D. - člen, Ing. Adam Hubáček, Ph.D. - člen, Ing. Vít Černý, Ph.D. - člen,cs
but.defencedoc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D.: Proč se do železničního spodku dávají zeminy? Jaký tam mají účel? - Zeminy se podle normy posuzují, jestli jsou vhodné pro použití v železničním spodku, tímto navrženým způsobem se upravují zeminy, které by jinam byly nevhodné. Ing. Adam Hubáček, Ph.D.: U zkoušek vstupních surovin mě zaujala nasákavost použitého recyklátu 21 %. Jaká bývá obvykle nasákavost betonového recyklátu? - Obvykle je nasákavost nižší. Je možné, že je to způsobeno znečištěním suriviny. Ing. Radek Černý: Je nějak zajištěna stálá kvalita recyklátu? - Studentka se tímto nezabývala, neexistuje na to zatím norma. Studentka výborně reagovala a zaujímala svoje stanovisko ke všem připomínkám k předložené DP od oponenta i členů komise.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrství – stavební materiály a technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorDrochytka, Rostislavcs
dc.contributor.authorBuřičová, Karolínacs
dc.contributor.refereeLuňáček,, Martincs
dc.date.accessioned2022-02-08T04:55:33Z
dc.date.available2022-02-08T04:55:33Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractPráce je věnována novým možnostem využití druhotných surovin a odpadu z kolejového lože s kombinací jak vhodných, tak nevhodných zemin. Cílem diplomové práce je vyvinout nový funkční vzorek vhodný pro obnovu tělesa železničního spodku na bázi druhotných surovin. Teoretická část řeší problematiku využití zemin a druhotných surovin jako podkladních vrstev železničních staveb, dále je zaměřena na možnosti úpravy či vylepšení zemin. Praktická část se zabývá analýzou a výběrem potencionálně vhodných surovin, návrhem nových surovinových směsí obsahující betonový recyklát, odpad z čištění autodomíchávače a odpad z čištění kolejového lože. Dále modifikací navržených směsí fluidním popílkem ze spalování biomasy pro dosažení vyšších pevností. Následně je provedeno jejich experimentální ověření a na základě výsledků je stanovena optimální receptura pro použití do tělesa železničního spodku. Výsledná optimální receptura dosahující základních požadovaných parametrů pro použití do aktivní zóny bez požadavku na mrazuvzdornost a ekologickou nezávadnost, je složena z 30% podílu F4–CS, 4 % portlandského směsného cementu CEM II-B/LL, 3 % vápenného hydrátu, 70 % betonového recyklátu a 10 % fluidního popílku ze spalování biomasy.cs
dc.description.abstractThe work is devoted to new possibilities for the recovery of secondary raw materials and track bed waste with a combination of both suitable and unsuitable soils. The aim of the thesis is to develop a new functional sample suitable for the recovery of a substructure of railways based on secondary raw materials. The theoretical part addresses the issue of the use of soil and secondary raw materials as the base layers of railway structures, and is focused on the possibilities of soil adjustments or enhancement. The practical part is focused on the analysis and selection of potentially suitable raw materials, the design of new raw material mixtures containing concrete recyclables, waste from cleaning the auto mixer and waste from cleaning the rail bed. Further, to modify the mixtures designed with fluid ash from biomass combustion to achieve higher toughness. Then they will be experimentally verified and based on the results the optimal formula for use in the solid of the railway bottom will be determined. Final optimal recipe achieving basic required parameters for use in active zone without the requirement for frost resistance and ecology is composed of 30 % of F4-CS, 4 % of portland cement CEM II-B/LL, 3 % of lime hydrate, 70 % of recycled concrete and 10 % of fluid ash from biomass combustion.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationBUŘIČOVÁ, K. Nové možnosti využití druhotných surovin pro obnovu tělesa železničního spodku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other141688cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203601
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectObnovacs
dc.subjectželezniční stavbycs
dc.subjecttěleso železničního spodkucs
dc.subjectzeminycs
dc.subjectpojivacs
dc.subjectstabilizacecs
dc.subjectdruhotné surovinycs
dc.subjectkolejové lože…cs
dc.subjectRenovationen
dc.subjectrailway constructionen
dc.subjectrecovery of a substructure of railwaysen
dc.subjectsoilen
dc.subjectbinderen
dc.subjectstabilizationen
dc.subjectsecondary raw materialen
dc.subjecttrack bed...en
dc.titleNové možnosti využití druhotných surovin pro obnovu tělesa železničního spodkucs
dc.title.alternativeNew possibilities of using secondary raw materials for the renewal of the railway substructureen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-01-31cs
dcterms.modified2022-02-07-18:06:48cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid141688en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.02.08 05:55:32en
sync.item.modts2022.02.08 04:20:46en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.66 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-58748.pdf
Size:
116.27 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-58748.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-58676.pdf
Size:
97.03 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-58676.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141688.html
Size:
1.48 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141688.html
Collections