Oprava karoserie automobilu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V bakalářské práci se zabývám problematikou opravy automobilu po menší havárii, respektive jeho karosérie a především jejího lakování. Bakalářská práce je sestavena tak, aby nezkušenému řidiči pomohla opravit svůj vůz s minimálními náklady a to svépomocí. Zprvu se zabývám rentabilitou vlastní práce- jestli se vůbec vyplatí automobil opravovat vzhledem k jeho stavu a ceně v porovnání s odhadovanými náklady na jeho opravu a časovou náročnost prováděných prací. Dále popisuji jednotlivé práce jako je demontáž poškozených dílů, rovnání plechů, tmelení nerovností, broušení, nanášení jednotlivých vrstev laku a montáž. Na závěr provedu konečnou kalkulaci nákladů na opravy, časovou dotaci, výsledek práce- odhad ceny vozidla po opravě a vše porovnám s odhadními náklady na začátku.
The work deals with the issue of repairing the car following a minor accident, or his body and especially her painting. Bachelor's thesis has been designed to help inexperienced drivers to fix their cars with minimal cost and to yourself. At first, I deal with the profitability of their own work-if not paid the car repair due to its condition and price compared with estimated costs of repair and time consuming work performed. I describe a variety of work such as removing damaged parts, metal straightening, filling inequalities, grinding, coating layers of paint and assembly. At the end make the final calculation of the cost of repairs, time allocation, the result of labor-cost estimate for repairing the vehicle and compare all the costs estimated at the beginning.
Description
Citation
TOLKNER, J. Oprava karoserie automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (předseda) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (člen) Ing. Evžen Vyplašil, CSc. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Diplomant seznámil zkušební komisi s průběhem a výsledky DP a zodpověděl dotazy recenzenta. Dotazy zkušební komise: Proč oxiduje svar více než okolní materiál? Jak oxiduje povrchová vrstva laku? Úprava dutin karoserie? Jaké druhy materiálů se používají pro karoseri? Jak se svařují pozinkované plechy? Co je MIG pájení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO