Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku CAZER s. r. o. s pomocí metod finanční analýzy. Finanční analýza je zpracována na základě vybraných účetních výkazů za roky 2009 – 2013. Cílem celé práce je zhodnocení finanční situace podniku, identifikace slabých stránek s následnými návrhy opatření, které povedou ke zlepšení současného hospodaření společnosti.
The bachelor’s thesis focuses on evaluation of financial situation of the company CAZER s. r. o. with using the method of financial analysis. Financial analysis is prepared on the basis of selected financial statements for years 2009 – 2013. Aim of all thesis is evaluation of the company‘s financial situation, identification of weaknesses with subsequent proposals of solution which would improve current economy of the company.
Description
Citation
VAŠENKOVÁ, B. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D. (předseda) Ing. Vilma Svojanovská (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-24
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - zodpovězeno Ing. Svojanovská: Z jaké důvodu je firma plně financovaná z cizích zdrojů? - zodpovězeno Ing. Svirák: Jaká byla reakce vedení firmy na vaše návrhy? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO