Přístupový bod proprietárních bezdrátových sítí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá návrhem a realizací modulárního, proprietárního, bezdrátového zařízení. Toto zařízení bude zprostředkovávat bezdrátovou komunikaci mezi počítačem (popř. serverem) a výrobky firmy Cutter Systems spol. s r.o. Typ komunikace je volen pomocí vyměnitelných modulů. V práci bude popsán hardwarový návrh zařízení a také vývoj firmwaru pro obslužný mikrokontroler. K propojení s počítačem (popř. serverem) slouží rozhraní Ethernet 100 Mb/s, nebo USB ve funkci virtual COM port.
This work deal with development and realization of modular proprietary wireless access point. The main function will be realization wireless connection between computer (or server) and devices from company Cutter Systems spol. s r.o. Type of wireless communication is selected by changeable modules. This work describes hardware design of this device, and firmware development for main microcontroller unit. Communication with computer (or server) provides Ethernet 100 Mb/s interface or USB as Virtual COM port function.
Description
Citation
JEŘÁBEK, O. Přístupový bod proprietárních bezdrátových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jitka Poměnková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Blumenstein, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (člen) Ing. Josef Vochyán, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO