Testovací nástroj pro přípravu animovaných světelných funkcí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Náplní této práce je vytvoření zařízení pro testování světelných animovaných funkcí, které by umožnovalo zobrazovat animace v libovolné barvě a rozložení. Zařízení bude tvořeno hardwarovou a softwarovou částí. Hardware obsahuje jeden řídící modul a více led panelů, které budou sloužit k zobrazení animací. Jedná se o desky plošných spojů, které se k sobě budou připojovat konektory. Komunikaci mezi těmito částmi bude zajišťovat komunikační sběrnice CAN. Pomocí softwarové aplikace pak bude možné naprogramovat jakoukoliv animaci a následně ji přehrát na tomto zařízení, aby ji uživatel viděl v reálném prostředí.
This work deals with creating equipment for testing animation light function. This device would allow display animation in any color and disposition. The equipment will consist of hardware and software. Hardware will constitute printed circuit boards. One of them will be called Master board, and other PCB will be called Led board. These PCB are connected by connectors and communication will provide by CAN bus. By using of PC application will be able to program and download animations and play them on LED boards.
Description
Citation
HOLINKA, D. Testovací nástroj pro přípravu animovaných světelných funkcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Prášek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Majzner, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špinka (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Student seznámil komisi s řešním své bakalářské práce a odpověděl na otázky komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO