Ekonomika provozu větracích jednotek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá metodami porovnávání větracích jednotek z hlediska ekonomiky provozu. Úvodní kapitoly jsou rešeršního charakteru na téma větrání a vzduchotechnika. V práci jsou dále popsány a demonstrovány celkem 3 metody pro porovnávání. V závěru jsou tyto metody srovnány.
This bachelor’s thesis discuss methods of comparing air handling units from the economy of operating stage aspect. Introductory chapters have research character and they are about ventilation and air handling units. In further chapters, there are described and demonstrated 3 methods for comparing units. These methods are compared in the conclusion.
Description
Citation
KRATOCHVILA, L. Ekonomika provozu větracích jednotek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
Student zodpověděl všechny otázky oponenta. Doc. Štětina se dotázal na jednotky teploty v seznamu použitých symbolů. Doc. Jaroš vznesl stylistickou připomínku k nadpisům tabulek a obrázků. Doc. Jaroš položil dotaz k tepelné účinnosti výměníků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO