Metodika základního praktického výcviku Soukromého pilota

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce popisuje Metodiku základního praktického výcviku soukromého pilota. Velká část informací vychází z předpisů EASA a PART-FCL. Hlavní část práce popisuje základní mezníky ve výcviku soukromého pilota počínaje od prvního samostatného letu až po závěrečnou praktickou zkoušku. V poslední části této práce jsou popsány nejčastější chyby a problémy studentů.
This bachelor thesis describes Methodology of basic practical training of a Private Pilot. Most of the information used is based on regulations EASA and PART-FCL. The main part of this thesis describes a basic excercises of training of a Private Pilot starting from the first solo flight to the final examination. The last part of this thesis describes most common student mistakes and problems.
Description
Citation
JAKUBEC, J. Metodika základního praktického výcviku Soukromého pilota [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Profesionální pilot
Comittee
doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc. (předseda) Ing. Jiří Chlebek, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Karel Krška, CSc. (člen) JUDr. Jaromír Hammer (člen) Ing. Ondřej Beneš (člen) Ing. Mgr. Pavel Imriš, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Jonák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Benedikt Badánik, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Štrůbl, gen.mjr.(v.v.) (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Student prezentoval svou práci a zodpověděl otázky oponenta. V čem vidíte rezervy současné výcvikové osnovy? Student zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO