Rozšiřující deska umožňující bezdrátovou komunikaci pomocí platformy Arduino

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem práce je návrh a realizace hardware a software rozšiřující desky kompatibilní s platformou Arduino (tzv. „shield”). Hlavní funkcí této rozšiřující desky je bezdrátová komunikace pomocí různých technologií, např. WiFi, Bluetooth, LoRa apod. Zvláštní důraz je kladen na celkovou uživatelskou přívětivost celého systému.
The goal of this thesis is to design hardware and software for an expansion board compatible with the Arduino platform, so-called “shield”. The main function of this expansion board is to provide means of wireless communication via different technologies, for example WiFi, Bluetooth, LoRa etc. Special emphasis is placed on the overall user-friendliness of the entire system.
Description
Citation
GROMEŠ, J. Rozšiřující deska umožňující bezdrátovou komunikaci pomocí platformy Arduino [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jan Leuchter, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. (člen) Ing. Marek Bohrn, Ph.D. (člen) Ing. Michal Řezníček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO