Analýza rizik provozovaného hrotového soustruhu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V této bakalářské práci jsou uvedeny legislativní požadavky a směrnice Evropského parlamentu a Rady platné pro stroj uváděný na trh a pro stroj provozovaný. V práci jsou srovnány dvě normy z hlediska bezpečnostních požadavků, které byly požadovány v roce výroby stroje a jaké jsou vyžadovány nyní. Dále je zde vypracována analýza rizik pro hrotový soustruh typu SV 18 RD.
This bachelor thesis presents legislative requirements and standards of the European Parliament and Council valid to the machine marketed and to the machine operated. The thesis compares two standards in terms of safety requirements that were required in the year of machine production and what is now required. Furthermore there is a risk analysis for lathe machine type SV 18 RD
Description
Citation
BUDINOVÁ, N. Analýza rizik provozovaného hrotového soustruhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Comittee
doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-10
Defence
Studentka představila svojí BP na téma "Analýza rizik provozovaného hrotového soustruhu". Představila cíle práce, obsah rešerše legislativy EU a ČR, norem platných v současnosti a v době vyrobení soustruhu a detailněji kroky provedené v praktické části. Srovnala požadavky norem ČSN ISO 23125:20118 ČSN 200700:1977 na obráběcí stroje. Na fotografii posuzovaného stroje popsala, které z nich splňuje nebo nesplňuje. Dále popsala provedenou analýzu rizik v krocích: systémová analýza stroje prostřednictvím blokového diagramu, analýza významných nebezpečí, identifikace signifikantních nebezpečí. Vysvětlila postup při odhadu číselných hodnot rizika, který jí byl vyčítán v oponentském posudku. Na závěr uvedla, že na základě provedené analýzy posuzovaný stroj nesplňuje současné požadavky legislativy a technických norem. Na otázku oponenta odpověděla - nedoporučuje výměnu stroje nýbrž retrofit ochranných prvků dle současných norem.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO