Metody přístupu k databázím PostgreSQL v .NET Framework

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Výsledkem této práce jsou dva hlavní projekty – NpgObjects a PagedDataGridView. NpgObjects je jednoduchý ORM framework umožňující mapování databázových tabulek do objektů prostředí CLR platformy .NET. Pomocí speciálně navrženého generátoru jsou na základě informací o databázi vytvořeny třídy v jazyce C#. Tyto třídy mapují databázové tabulky jedna ku jedné. NpgObjects umožňuje pomocí vygenerovaných objektů všechny základní databázové operace – SELECT, INSERT, UPDATE a DELETE. PagedDataGridView je komponenta pro zobrazování tabulkových dat. Ve spolupráci s NpgObjects umí stránkovat databázová data a tak řídit tok dat do aplikace. Poskytuje příjemné uživatelské rozhraní, pomocí kterého lze snadno navigovat mezi jednotlivými stránkami dat.
The results of this work are two major projects - NpgObjects and PagedDataGridView. NpgObjects is a simple ORM framework to enable the mapping database tables to objects in the common language runtime. It contains a specially designed generator which generates classes in C# from information obtained from the database. These classes are mapping on the database tables one to one. NpgObjects allows all the basic database operations - SELECT, INSERT, UPDATE and DELETE. PagedDataGridView is a component for displaying tabular data. In cooperation with NpgObjects can paginate database data and manage the flow of data into application. It provides a comfortable user interface, which can easily navigate between different pages of data.
Description
Citation
HENZL, V. Metody přístupu k databázím PostgreSQL v .NET Framework [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Lares, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karol Molnár, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen) Ing. Václav Pfeifer, Ph.D. (člen) Ing. Michal Skořepa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-10
Defence
Jaký je hlavní účel vytvořeného řešení? Existuje nějaké konkrétní aplikace, pro kterou bylo vaše řešení určeno?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO