Hypoxie v letectví

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá hypoxií jak ve všeobecném, tak v dopravním civilním letectví. Cílem práce je vytvořit všeobecný přehled v oblasti letecké hypoxie a porozumění nebezpečí rozvoje hypoxie u posádky za letu. Součástí práce jsou kapitoly popisující fyziologické principy lidského těla, fyzikální zákony spjaté s hypoxií, palubní kyslíkové a přetlakové vybavení letounu. V závěru práce autor provedl rozbor dvou leteckých nehod jejichž příčinou byla hypoxie.
This bachelor thesis focuses on hypoxia in general and commercial civil aviation. The goal of the thesis is to create a general overview of hypoxia in aviation and the dangers connected to it. The thesis includes chapters describing the physiological principles of the human body, the physical laws associated with hypoxia, and the on-board oxygen and pressurization of aircraft. At the end of the thesis the author made an analysis of two aviation accidents caused by hypoxia.
Description
Citation
DOLEŽEL, J. Hypoxie v letectví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Profesionální pilot
Comittee
doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc. (předseda) Ing. Jiří Chlebek, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Karel Krška, CSc. (člen) JUDr. Jaromír Hammer (člen) Ing. Ondřej Beneš (člen) Ing. Mgr. Pavel Imriš, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Jonák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Benedikt Badánik, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Štrůbl, gen.mjr.(v.v.) (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Student prezentoval svou práci. Komise neměla doplňující otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO