Comparison of two inlet boundary approaches in numerical simulation of car ventilation outlet flow

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-11-17
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
EDP Sciences
Altmetrics
Abstract
The paper is concerned with the comparison of two inlet boundary approaches of numerical simulations. The first approach is based on the simulation of a sufficiently long duct upstream the area of interest with known volumetric flow rate. The second approach rests on the experimental measurement of the section closer to the area of interest. The experimental measurement provides velocity profile and in addition turbulent intensity compared to the first approach where only a velocity profile can be computed according to known volumetric flow rate. A simplified model of car ventilation outlet was chosen as a test case. The model consists of circular and rectangular duct, area of interest (closing flap, vertical slats and horizontal slats) and outlet box. We have compared the two mentioned inlet boundary approaches for two distinct values of volumetric flow rate for which the experimental data of the section upstream of the area of interest are available. The velocity and the turbulent kinetic energy profiles downstream of the area of interest were chosen as comparative characteristics.
Práce se zabývá porovnáním dvou přístupů vstupní okrajové podmíky numerické simulace. První přístup je založen na simulaci dostatečně dlouhého potrubí proti proudu od oblasti zájmu, přičemž objemovéhý průtok je známý. Druhý přístup je založen na experimentálním měření roviny dostatečně blízko k oblasti zájmu. Experimentální měření poskytuje profil rychlosti a navíc i turbulentní intenzitu ve srovnání s prvním přístupem, kde určíme pouze profil rychlosti vypočtený dle známého objemového průtoku. Zjednodušený model automobilové větrací vyústky byl zvolen jako testovací úloha. Model se skládá z kruhového a obdélníkového potrubí, oblasti zájmu (uzavírací klapka, vertikální a horizontální lamely) a výstupního boxu. Porovnali jsme dvě zmíněné vstupní okrajové podmínky ze pro dvě různé hodnoty objemového průtoku, které jsou dostupné z experimentálních dat. Profily rychlost a turbulentní kinetické energie ve směru po proudu od oblasti zájmu byly zvoleny jako porovnávací charakteristiky.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO