Výtahy pro dopravu osob

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce s názvem „Výtahy pro dopravu osob“ je souhrnem používaných konstrukčních řešení pohonů výtahů, a to zejména z hlediska jejich účinnosti, efektivity, prostorové úspornosti a využitelnosti v jednotlivých typech budov. Závěrem stanoví předpokládané vývojové tendence výtahů s využitím nových konstrukčních prvků, automatizace, modernizace a zvýšeného důrazu na bezpečnost při přepravě osob.
Bachelor thesis "Elevators for transportation of persons" is an overview of applied design solutions of the elevator engines, especially in terms of their efficiency, space and economy utilization in various types of buildings. The final part contains a summary of expected trends of elevators’ development with respect to new design elements, automation improvement, modernization and higher requests on safety during a conveyance of persons.
Description
Citation
GALÁSEK, M. Výtahy pro dopravu osob [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Emil Machač (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO