Poloautomatické soustružnické stroje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá rešerší, popisem a rozdělením poloautomatických soustružnických strojů. Úkolem je také provést výpočtový návrh vybrané komponenty. Začátek práce se soustředí na princip soustružení, základní výpočty, stručný popis soustružnických nožů, základní části poloautomatických soustružnických strojů a druhy soustružnických poloautomatů. Dále jsou popsány stroje současné produkce i s hlavními parametry a výrobci soustružnických strojů u nás i ve světě. Na závěr je uveden výpočet deformací vřetena a optimální vzdálenost mezi ložisky.
This thesis deals with the background research, description and division of semi-automatic lathe machines. One of the thesis’s tasks is to realize the computational concept of a particular machine component. The beginning of the thesis focuses on the principle of lathe turning, the basic calculations, brief description of lathe blades, the main parts of semi-automatic lathe machines, and kinds of semi-automatic lathe machines. There are described machines of contemporary production with their main parameters and manufacturers in The Czech Republic and in foreign countries further on. The final part of the thesis is addressed to calculation of spindle deformation and optimal distance between the Bearings.
Description
Citation
CHYTIL, J. Poloautomatické soustružnické stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO