Návrh komunikačního mixu vybraného podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou a vyhodnocením stávajícího komunikačního mixu společnosti, působící v odvětví cestovního ruchu a předkládá návrhy na jeho zlepšení. Práce se dělí do tří hlavních částí. V první teoretické části se věnuji důležitým pojmům z oblasti marketingu. V druhé části se věnuji analýze společnosti a ve třetí části jsou na základě provedených analýz vytvořeny návrhy pro zlepšení.
The bachelor thesis deals with the analysis and evaluation of the existing communication mix of the company operating in the tourism industry and presents proposals for its improvement. The work is divided into three main parts. In the first theoretical part I deal with important concepts in marketing. In the second part, I analyze the company and in the third part, suggestions for improvement are made on the basis of the analyzes.
Description
Citation
KONEČNÝ, D. Návrh komunikačního mixu vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
Ing. Milichovský - Jaký je zájem o cestování ve vazbě na jednotlivé věkové skupiny? Které typy zájezdů tyto skupiny vyhledávají? Zodpovězeno Dotazníkové šetření proběhlo pouze na facebooku, není to pouze omezená skupina respondentů? Zodpovězeno Jsou tyto výsledky relevantní? Zodpovězeno Prof. Kocmanová - Věková skupina respondentů je pouze 18 – 20 let, je to relevantní skupina potencionálních zákazníků? Zodpovězeno Jak bude tato skupina oslovena? Zodpovězeno Kdo bude hradit náklady na danou propagaci? Zodpovězeno RNDr. Chvátalová – webové stránky byly špatně hodnoceny, jaký je důvod a jaká bude náprava? Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO