Design terapeutického laseru pro veterinární účely

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této diplomové práce je design vysokovýkonného terapeutického laseru pro veterinární účely. Práce se soustřeďuje na návrh laserového přístroje, který bude odpovídat široké škále pacientů a taktéž různorodému prostředí, v němž je využíván. Důraz je zejména kladen na ergonomii, která je u existujících přístrojů tohoto typu často opomíjena. Důležitou stránkou práce je taktéž vhodná volba materiálů, barevnosti a tvarování, jež odpovídá veterinárním přístrojům a prostředí jeho užití. Diplomová práce je postavena na výběru mnoha relevantních zdrojů, na pozorování praxe a taktéž na konzultacích s uživateli a odborníky. Nově vzniklý produkt své uplatnění nalezne na veterinárních klinikách a na pracovištích, soustřeďujících se na fyzioterapii a rehabilitaci zvířat.
The aim of this master thesis is design of high-power therapeutic laser for veterinary purposes. The thesis focuses on the design of laser device that will suit to a wide range of patients and also diverse environment where it is used. Emphasis is particularly placed on ergonomics which is often overlooked on existing devices of this type. An important aspect of this thesis is also appropriate choice of materials, colours and shaping to match the veterinary apparatus and the environment of use. Master thesis is based on the selection of many relevant sources, on practice observation and on consultations with users and specialists. The newly developed product will find its application in veterinary clinics and workplaces focusing on animal physiotherapy and rehabilitation.
Description
Citation
HÁJKOVÁ, K. Design terapeutického laseru pro veterinární účely [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (místopředseda) akad. soch. Tomáš Chorý, ArtD. (člen) doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. (člen) Ing. David John (člen) PhDr. Dagmar Koudelková (člen) prof. akad. soch. Peter Paliatka, ArtD. (člen) doc. MgA. Martin Surman, ArtD. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Otázka oponenta/ doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. 1) Je prístroj nejako aretovaný k vozíku, pri tomto type použitia? Je to dôležité? zodpovězeno Obhajoba: 1. doc. Surman - Řada měkčených dílů je ne zcela korespondující, můžete říct, proč jste takto tvarovala? zodpovězeno 2. doc. Surman - Stojan je nestabilní, neuvažovala jste o jiném řešení? zodpovězeno 3. doc. Surman - Jakým způsobem bude displej chráněn? zodpovězeno 4. prof. Paliatka - Nebylo vhodné více využít situaci, kdy bude přístroj zavěšený na těle, jako moment pro další tvarování? zodpovězeno 5. doc. Surman - Proč jste nezakomponovala držák aplikátoru napevno do těla přístroje? zodpovězeno 6. prof. Hartl - Neuvažovala jste o nějakém kufru na převážení? zodpovězeno 7. prof. Hartl - K jakým typům ošetření zvířat se laser používá? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO