Řízení chodu kostelních zvonů programovatelným automatem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V této práci je popsán zvon, jeho součásti, konstrukční předpoklady pro jeho správnou funkci, řízení chodu kostelních zvonů s ručním pohonem a řízení s pohonem rotačního elektromotoru. Dále je v této práci popsán programovatelný automat Siemens Simatic S7 – 200 CPU 221. který je součástí zvonícího stroje v kostele obce Bukovinka. Tento zvonící stroj a zvláště pak chod obou zvonů vykazují určité nedostatky, pro které jsou, na základě přání a podmínek provozovatele, připraveny dvě varianty programů pro zlepšení jejich správné funkce. Z těchto dvou variant byla jedna odzkoušena a odlazena přímo na zvonícím stroji. Tato varianta, na přání provozovatele, dodnes řídí chod dvojice zvonů v kostele obce Bukovinka.
The bell is described, its parts and constructive suppositions for the right function in this work, sacristian bell operation control with hand-working and with the rotating electromotor. Programmable logic controller machine SIEMENS Simatic S7-200 CPU 221 is also described, which is the part of ringing machine in Bukovinka’s church. This ringing machine and especially the mode of both bells have specific defect. According to owner´s wishes and instructions were two variants prepared for this ringing machine to improve the working of couple bells. One of these variants was tested and just tuned at the ringing machine. This one variant follows the owner´s wish, works in Bukovinka´s church till now.
Description
Citation
KŘÍŽEK, L. Řízení chodu kostelních zvonů programovatelným automatem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen) doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen) Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO