Elektroakustický hardwarový hudební nástroj - sampler s neobvyklými ovladači

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalárska práca popisuje návrh a realizáciu elektroakustického hardvérového nástroja s neobvyklým ovládaním. Experimentálnosť nástroja tvorí napríklad ovládanie parametrov na základe okolitého svetla alebo ovládanie parametrov pohybom ruky. Hlavnú časť nástroja tvorí vývojová doska Arduino ktorá rozoznieva modulárny syntetizér Sunvox na mikropočítači Raspberry Pi. Komunikácia medzi Arduinom a syntetizérom prebieha pomocou MIDI správ. Softvérová časť je naprogramovaná vo vývojovom prostredi Arduino IDE v jazyku C++.
This bachelor thesis describes the design and implementation of an electroacoustic hardware instrument with unusual controls. The experimentalism of the instrument consist of, for example, parameter control based on surrounding light or parameter control by hand movement. The main part of the instrument is the Arduino development board, which controls the Sunvox modular synthesizer on the Raspberry Pi microcomputer. Communication between the Arduino and the synthesizer takes place via MIDI messages. The software part is programmed in the Arduino IDE development environment in C++.
Description
Citation
DUDÁŠ, M. Elektroakustický hardwarový hudební nástroj - sampler s neobvyklými ovladači [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Zvuková produkce a nahrávání
Comittee
doc. Ing. MgA. Mgr. Dan Dlouhý, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Matouš Vrbík (člen) Ing. Daniel Kováč (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Můžete prakticky prezentovat funkcionalitu nástroje s akcentem na neobvyklé zvukové výstupy? Prezentujte možnosti na vámi vybraných vstupních zvukových vzorcích. Z práce jsem přesně nepochopil, jakým způsobem jste vyrobil mechanismus klaviatury. Jedná se o externí řešení? Můžete ho blíže popsat? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO