Analýza ukazatelů pojistného plnění z povinného ručení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou časové řady průměrné škody na povinném ručení u společnosti AXA pojišťovna a.s. Práce obsahuje teoretická východiska, která jsou využita v praktické části, kde je průměrná škoda analyzována z různých pohledů. Na závěr jsou navržena opatření, jak se na výkyvy průměrné škody připravit.
This bachelor thesis deals with the analysis of times series of the average damage to compulsory third-party insurance in the AXA insurance company, jsc. This paper describes the theoretical foundations which are then used in the practical part – there an average damage is analysed from different points of view. Preventive measures to avoid fluctuations of average damage are suggested in the conclusion.
Description
Citation
VEČERKA, V. Analýza ukazatelů pojistného plnění z povinného ručení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Tesař (člen)
Date of acceptance
2014-06-27
Defence
vedoucí doc. Kropáč - Co je průměrná škoda? - odpovězeno oponent Ing. Kimmer - Na jaký segment by se měla pojišťovna zaměřit, aby měla nejmenší plnění? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO