Bioplynová stanice Telč

Abstract
Bioplynová stanice v Telči. Administrativní a laboratorní budova ležící v areálu bioplynové stanice na okraji města Telč v oblasti vědecko technického parku. Z poloviny dvoupodlažní objekt bude sloužit k laboratorním zkouškám , které za různých provozních podmínek a nastaveních budou testovat měnící seskladbu vstupních plodin, optimalizaci těchto parametrů při různých technologických nastaveních s cílem maximalizovat energetický výkon. Dále bude sloužit k administrativnímu vedení areálu bioplynové stanice. Budova leží v mírně svažitém terénu v nadmořské výšce 539,350 m. n. m. a splňuje bezbariérový přístup.
The biogas plant in Telč. Administrative and laboratory building is located on the premises of a biogas plant on the outskirts of Telč in the field of science and technology park. Half of a two-storey building will be used for laboratory tests which, under different operating conditions and settings will test changing input of crops, optimization of these parameters in different technological settings to maximize energy output. It will also be a place of management of biogas plant. The building is located in a slightly hilly terrain at an altitude of 539,350 meters and complies with disabled access.
Description
Citation
NOVÁK, F. Bioplynová stanice Telč [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
Date of acceptance
2014-06-09
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO