Hřešení

Abstract
Hřešení je o mém provinění z množství vlastněné kosmetiky. O předmětech, kterými se obklopuji a jejich počet nedokážu regulovat. O mé závislosti na rituálu s nimi. O fetišizaci kosmetických výrobků v domácnosti. O výsledném efektu každodenních úkonů ženy, aby vypadala, že se tak opravdu narodila. O reklamě spojené s kosmetickým průmyslem. O beauty recenzích na internetu. O povrchnosti a zbytečnosti. Výsledná praktická část je složena z videa, instalace a publikace.
MyVice speaks about the guilt I feel regarding the amount of beauty products I own. About these Things I collect and I just cannot control how many I buy... About my addiction to the rituals connected to these Things. About the obsession with beauty products within our homes. About the daily beauty rituals of a woman which are meant to produce the final result of appearance that she really was Born Like This... About the advertising connected with beauty industry. About beauty product testing on the internet. About being superficial and the senselessness of it. The final result is made of a video projection connected to art installation and book publication.
Description
Citation
VELEBOVÁ, L. Hřešení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
MgA. Vasil Artamonov (předseda) MgA. Pavel Sterec, Ph.D. (člen) doc. MgA. Filip Cenek (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) MgA. Ondřej Homola (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) MgA. Břetislav Malý (člen) Mgr. Lenka Vítková, Ph.D. (člen) MgA. Alice Nikitinová (člen) Mgr. Marika Kupková, Ph.D. (člen) Mgr. Pavol Fabuš (člen)
Date of acceptance
2020-08-20
Defence
Po představení práce a posudků vedoucího a oponentky se rozvinula živá diskuze. Otázky se vztahovaly k obsahovému jádru práce, jejím cílům a množství témat, jichž se autorka dotkla. Komise se mj. ptala, zda studentka svou práci vnímá jako feministickou, zda je v ní intencionálně přítomen prvek společenské kritiky, nebo zda se naopak jedná o vyjádření určitého obdivu. V proběhlé diskuzi se odráží problematická nejednoznačnost vyznění práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO