Malý digitalní osciloskop

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Náplní tohoto projektu je návrh a realizace digitálního paměťového osciloskopu, založeného na osobním počítači, a jeho ovládacího programu. Modul osciloskopu komunikuje s ovládacím programem, nainstalovaným na osobním počítači, pomocí USB sběrnice. Modul osciloskopu disponuje 2 analogovými a 22 digitálními vstupy.
This project deals with a design and prototyping of personal computer-based digital storage oscilloscope and its control software. Oscilloscope module communicates with installed control software touch the Universal Serial Bus interface. Oscilloscope module contains 2 analog and 22 digital inputs.
Description
Citation
MITÁŠ, D. Malý digitalní osciloskop [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. (předseda) prof. Ing. Lubomír Hudec, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Hégr, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Student seznámil komisi s řešením své bakalářské práce, předvedl ukázku praktického výstupu a zodpověděl otázky. Otázky oponenta: Obvodem FPGA by bylo možné nahradit použitý obvod CPLD, mikrokontrolér i obvod pro přenos dat po sběrnici USB a celý systém realizovat na jednom čipu. Proč jste nezvolil tuto variantu? Otázky komise: Existuje obvod FPGA s integrovanou konfigurační pamětí? Proč jste nepoužil tento obvod? Vysvětlete souvis mezi pojmy šířka pásma a vzorkovací frekvence. Co je aliasing? Jak zní vzorkovací teorém? Ve své práci zmiňujete zkratku PPM, co znamená? Co je PLL násobič kmitočtu? Nakreslete blokové schéma smyčky PLL a vysvětlete funkci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO