Tváření vysokou rychlostí deformace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Odborná práce vypracovaná v rámci bakalářského studia přestavuje literární studii problematiky současných výrobních metod uplatňujících vysoké rychlosti deformace. Práce dále prezentuje moderní postupy a výrobní procesy metod, jako jsou explozivní tváření, elektrohydraulické impulzivní tváření, magneticko-impulzivní tváření, a to s příklady vyráběných dílců včetně obrázkové dokumentace a popisem jejich výhod a nevýhod při užití v praxi.
The thesis elaborated in frame of bachelor studies represents literary studies about current production methods applying high energy rate forming. The thesis also presents modern methods and manufacturing processes of methods, e.g. explosive forming, electrohydraulic forming and magneto-impulsive forming, with examples of manufactured components including image documentation and description of their advantages and disadvantages when used in practice.
Description
Citation
NEČAS, P. Tváření vysokou rychlostí deformace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Karel Novotný, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Student seznámil komisi s výsledky závěrečné práce. Student odpověděl na otázky oponenta. Otázky zkušební komise: 1. Napište vzorec pro výpočet poměrné deformace a co ve vzorci znamená hodnota h. 2. Kdy a kde se začalo v ČR tvářet výbuchem? 3. Vysvětlete pojem " trhavina " a " střelivina ", který je vhodnější při tváření vysokou rychlostí? 4. Vysvětlete výhody metod tváření vysokou rychlostí deformace a jejich použití.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO