Řídicí blok pro audio modulární systém Euroracku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem diplomové práce je navrhnout a realizovat řídicí systém pro modulární audiosystém Eurorack. Systém sestává z napěťově řízeného oscilátoru, obvodů pro jeho řízení a je vybavený MIDI konektivitou. V teoretické části jsou popsány různé metody zvukové syntézy, jakožto i způsoby jakými je syntéza realizovaná. Dále se text věnuje použitému integrovanému obvodu a samotnému protokolu MIDI. Praktická část je zaměřena na návrh řídicího bloku, který obsahuje napěťově řízený oscilátor. Modul poskytuje signály pro další moduly platformy Eurorack a je schopný komunikace s počítačem a jinými MIDI periferiemi.
The aim of the thesis is to design and implement a control system for a Eurorack modular audio system. The system consists of a voltage controlled oscillator, circuits for its control and is equipped with MIDI connectivity. The theoretical part describes the different sound synthesis methods and how the synthesis is implemented. Furthermore, the text discusses the integrated circuit used and the MIDI protocol itself. The practical part focuses on the design of the control block, which contains a voltage controlled oscillator. The module provides signals for other modules of the Eurorack platform and is capable of communicating with a computer and other MIDI peripherals.
Description
Citation
ZACH, P. Řídicí blok pro audio modulární systém Euroracku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (předseda) Ing. Michal Pavlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Roman Šotner, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vilém Kledrowetz, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-06-07
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise: V čem konkrétně je zařízení užitečné z pohledu uživatele? Proč jste pro naladění diferenciálního páru použil trimry? Čím se ladí analogový oscilátor ve vašem zapojení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO